YAZIM KURALLARI ve ÖRNEK ŞABLON
yazimkural
 • Bildiriler, “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
 • Bildiri dosyaları isimlendirilirken yazarların adı ve soyadı bilgileri kullanılmalıdır. (Örn: Ad_Soyad; Ad_Soyad).
 • Kongremizde yayınlanmak üzere gönderilen bildirilerin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil toplam 20 sayfayı ( 5 bin ile 7 bin sözcük) geçmemesi tavsiye edilmektedir.
 • Bildirilerin “Öz” kısımları 150-250 kelime arasında olmalıdır. Öz metni 9 punto ve “Times New Roman” karakteri ile 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır.
 • En az 3 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Bildirinin Türkçe başlığı 14 punto ve “Times New Roman” karakteri ile İngilizce Başlığı ise 10 punto ve yine “Times New Roman” karakteri ile ortalanmış şekilde yazılmalıdır.
 • Sayfa düzeni; Sol:  2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.
 • Bildiriler, 11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “0 nk” olmalıdır.  Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 • Paragraflarda başlangıç girintisi “ilk satır” ve 1,25 cm; paragraf girintisi sağ ve sol “0”cm olmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır. Diğer düzenlemeler dergi editörleri tarafından yapılacaktır.
 • Yazar(lar)ın ad ve soyadı, bildiri başlığının sol altında 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile belirtilmelidir. Unvan, kurum ve e-posta bilgileri ise dipnot olarak 9 punto, tek satır aralıklı, italik ve “Times New Roman” karakteri ile gösterilmelidir.
 • Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
 • Şekiller ve Tablolar metin içinde verilmelidir. Şekil adı ve tablo başlığı şeklin ve tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, … gibi verilmelidir.
 • Bildiride ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük yazılmalı, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.
 • Bildiri yazım kuralları, kaynakça düzeni ve örnek bildiri şablonu aşağıda paylaşılmıştır.
Yazım Kuralları